Yetenek Seçiminde Genel Prensipler  • Seçimin zamanında yapılması. (Bu durum gelişmekte olan vücudun, ne daha erken, ne de daha geç yaşta antrenman araçlarının etkisine tabi tutulmasıdır.)

  • Kapsamlı yapılması. (Burada seçimin değerlendirilmesinde kapsamlı spor pedagojik, mediko-biyolojik, fonksiyonel vb. gibi testler bazında yapılmasının önemi vurgulanmaktadır.)

  • Ayrımcılık. (Yapılan test ve ölçümlerde, adayın yönlendirileceği spor dalı açısından sporcı hakkında objektif, güvenilir bilgi ve tahmin kaynağı olan en önemli belirti ve kriterlerin ayrılması gerekmektedir.)

  • Yetenek seçimi ve spor hazırlığı arasında birliğin olması. (Seçilen adayın spor antrenman süreci dışındaki potansiyel imkanların, onun spor hazırlığı sırasında gösterdiği kişisel özellikleri ile birlikte değerlendirilmesidir. Bir başka deyişle, amaç sadece yeteneği keşfetmek değildir, onun antrenman ve eğitim sırasında gösterilen performansla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin; bir aday yetenekli olabilir ancak çalışmadığı veya yanlış çalıştırıldığı zaman bu yetenek kaybolur.)


Sporcu adayların yetenek seçimi sırasında yukarda belirtilen prensiplerin yerine getirilmesi, profesyonel çalışmanın bir garantisi olmaktadır. Sporcuların yetenek seçimi ve branşa yönlendirilmesi söz konusu olduğunda ise çalışmanın ancak profesyonelce yapılması şarttır.Kaynakça: Mengütay, S. (2005). Çocuklarda Hareket Gelişimi ve Spor, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

2 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör