Statik Esneklik Testleri

Güncelleme tarihi: 13 Mar


Test

Amaç

Tanım ve Puanlama

Değiştirilmiş Otur Eriş Testi

Kalça ve Gövde Esnekliği

Yerde oturuş pozisyonunda bacaklar tam gergin olarak ayak tabanları otur-eriş kutusunun duvarına yerleştirilir. Bacaklar bükülmeksizin kutu üzerinde iki el üst üste gelecek şekilde ileriye doğru uzanır. 3 uzanma sonunda 2 saniye kadar bekleme yapılarak puan cm. cinsinden okunarak kaydedilir.

Omuz Fleksiyonu

Omuz Esnekliği

Yerde yüz üstü pozisyonda kollar omuz genişliğinde açılmış olarak düzeneğin yatay çubuğu tutulur ve olabildiğince yukarı kaldırılırken gövdenin yerden ayrılmasına izin verilmez. 3 denemeden en iyisi kaydedilir. Akromial nokta ile el ucu arasındaki uzaklık ölçülür ve en iyi puan bu uzunluktan çıkarılır.

Gövde ve Boyun Ekstansiyonu

Gövde Boyun Esnekliği

Yerde yüzüstü yatışta eller arkada birleştirilmiş olarak baş olabildiğince yukarıya doğru kaldırılır. Burnun geldiği noktadaki skor okunarak santimetre cinsinden kaydedilir. 3 denemeden en iyisi dikkate alınır. Oturuşta burun ucunun yüksekliği ölçülür en iyi deneme bu yükseklikten çıkarılarak sonuç puan hesaplanır.

Ayak Bileği Ekstansiyonu

Ayak Bileği Esnekliği

Sağ bacak olabildiğince gergin yerde oturma pozisyonunda, ölçüm çubuğunun yere değen noktası 0 olarak belirlenir. Bilek ekstansiyonu ile yer ve ayak üzeri arasındaki uzaklık ölçülür. Her iki ayakta da ölçüldükten sonra ortalaması alınır. 3 denemeden en iyisi dikkate alınır.

Omuz Rotasyon Testi

Omuz Esnekliği

İki el ile tutulan bir ip ellerden biri sabit tutularak diğeri kaydırılarak minimum omuz çevirme uzaklığı ölçülür. 3 denemeden en iyisi dikkate alınır. Bideltoid ölçüsü omuz çevirme ölçüsünden çıkarılarak bulunan puan kaydedilir.

Ayak Fleksiyonu

Ayak Esnekliği

Bacaklar gergin ayak tabanı yere temas eder pozisyonda, topuklar yükselmeden göğüs, çene ve eller duvara temas ederek ayaklar bu pozisyon korunarak duvardan uzaklaştırılmaya çalışılır . Duvar ile ayak ucunun maksimal uzaklığı ölçülür. Dik duruşta çene yüksekliği ölçülür. Üç denemeden en iyisi bu uzaklıktan çıkarılarak puan hesaplanmış olur.


Özer, K. (2001). Fiziksel Uygunluk, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

8 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör