Sportif Yönlendirme

Çocuklar olgunlaşmamış ve henüz geliştirmekte olduğundan, önce medikal yönden dikkat edilmesi gerekli olan hususlar ele alınmalıdır.


Spora başlayacak çocukların sağlık kontrolü başlangıçta iki amaca yöneliktir:


  1. Çocuğun spor yapmasını önleyecek fonksiyonel veya anatomik bir engel var mıdır?

  2. Çocuğun anatomik ve fonksiyonel yapısı, daha ziyade hangi sporları yapmaya elverişlidir. Buna sportif yönlendirme denir. Sporcu adaylarının mevcut potansiyel imkanlarını açığa çıkarmak, yapacakları spor dalı için bazı dominant niteliklerin yerine getirilmesindeki ön koşulların oluşturulmasında oldukça önemlidir.


Sportif yönlendirmede aşağıda mbelirtilen parametreler gö önüne alınır:

  1. Yaş

  2. Yapı (vücut ağırlığı, boy, antropometrik özellikler)

  3. Motor özellikler (kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat ve koordinasyon)

  4. Kalp dolaşım ve solunum sisteminin durumu


Kaynakça: Mengütay, S. (2005). Çocuklarda Hareket Gelişimi ve Spor, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

35 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör