Cimnastikte Spor Motorsal Özellikler

Güncelleme tarihi: 7 Mar

Cimnastikçilerin yarışmalarda, çok yönlü yüksek bir performansa gereksinimleri vardır. Kombine yarışma sporları gibi, antrenmanları, bir çok özel ve genel geliştirici alıştırmalardan oluşur. Cimnastikte performansı belirleyen başlıca özellikler; kuvvet, hareketlilik ve dayanıklılıktı olup bu özellikler sistematik olarak geliştirilmelidir.


Genel aerobik dayanıklılık ise, sürekli değişen cimnastik hareketlerinde, örneğin yer cimnastiğinde, özellikle sıçramalarda önem kazanır. Kuvvet dayanıklılığı ise; statik, dinamik ve öncelikle anaerobik karakterli sallanmaların ve duruşların, itişlerin kullanıldığı hareketlerde etkilidir. Cimnastikçilerde, alıştırmaların çoğunda aziklik sürat, atlama beygiri yaklaşma koşusunda ise ziklik sürat önemlidir. Hareketlilik de çok önemli bir özellik olup, eklem hareketliliği tüm vücut hareketlerini etkiler. Verimin ön şartı olan iyi hareket koordinasyonu için çeviklik, yön bulma yeteneği, yer ve zamanlama yeteneği, reaksiyon, uyum ve kavrama yeteneği, gevşeme yeteneği, denge yeteneği, beceri, sevk ve idare yeteneği ile hareketlilik özellikleri etkili olmaktadır. Cimnastikte spor motorsal özelliklerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir (Gündüz, N. 1997).Kaynakça: Aracı, H. (2004). Öğretmen ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğitimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

16 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör