Atletizmde Orta Mesafe Koşularında Spor Motorsal Özellikler

Güncelleme tarihi: 7 Mar

Özel dayanıklılıklarının yanında, oldukça süratlidirler ve bu performansa direk etki eder. Diğer önemli bir özellikleri ise O2 borçlanma kapasitesidir. O2 borcu büyüklüğü, yapılan maksimal eforun süresine ve ağırlığına bağlıdır. Ayrıca bunda, motivasyonunun yüksek olmasının da etkisi vardır. Fiziksel güç uyum düzeyi yüksek olan koşucuların, O2 borcu değerinin de yüksek olduğu saptanmıştır. Maksimal O2 borcu, maksimal işin ilk 2-3 dakikalarında görülür. Bu da O2 borçlanma kapasitesinin orta mesafe koşularındaki önemini ortaya koymaktadır. Ancak, maksimal iş süresi ile O2 borcu yüksekliğinin, kişilere göre farklılık göstermesidir.


Orta mesafe koşucularının aerobik kapasiteleri, sprinterlerden daha yüksektir. Maksimal kalp dakika volümleri yüksektir. Kalp atım volümleri hem dinlenmede hem de çalışma sırasında yüksektir.


Dayanıklılık, mesafelere göre %40-60 aerobik, %60-40 anaerobik içerikli özel dayanıklılıktır. Orta mesafe koşularında spor motorsal özelliklerinin dağılımı şöyledir (Gündüz, N. 1997).
Kaynakça: Aracı, H. (2004). Öğretmen ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğitimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör