Atletizmde Kısa Mesafe (Sprint) Koşularında Spor Motorsal Özellikler

Güncelleme tarihi: 7 Mar

Sprint koşularında verimi olumlu etkileyen en önemli faktör kas yapısına bağlı olan çabukluktur. Araştırmalar, yüksek performans gösteren sprinterlerin bacak kaslarında belirgin şekilde, süratli kasılan fibril tiplerinin daha fazla olduğu ortaya çıkarmıştır. Kaslarda fibril tipi dağılımı kalıtsaldır. Kas gücü, reaksiyon zamanı ve refleks zamanında da genetik faktörlerin rolü bulunmaktadır. Adım uzunluğu ve adım frekansı, maksimum hızı belirleyen unsurlardır.

Hareketlilik ve sinirsel yapı, nöro-musküler sistemin düzenli çalışarak, hareket hızının ve maksimal hareket frekansının optimal kuvvet ile sağlanmasında etkilidir. Yüksek hareket frekansı da çabuk kuvvet ile olur. Çabuk kuvvet ise lokomotorik sürat veriminin kondisyonel temelini oluşturmaktadır. Reaksiyon, sprinter için çıkışta çok önemlidir.


Sprinter için ideal bir vücut şekli ortaya konulmamıştır Sürat ile boy ve vücut ağırlığı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sprinterler, psikolojik olarak asabi mizaçlı ve dinamik tiplerdir. Konsantrasyon yetenekleri, iradeyi arttırma güçleri, heyecanının kontrol altında tutma özellikleri iyi olmalıdır.


Kısa mesafe koşularında spor motorsal özelliklerin dağılımı şöyledir:
Kaynakça: Aracı, H. (2004). Öğretmen ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğitimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör